- så tror du det er løgn!
Først tror du det er Kim Larsen
Book Ole Gas Band